PDF книги

Поиcк по сайту by Google

Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
PDF книги » Информатика. Компьютеры » Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. - Інформаційні системи в менеджменті

Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. - Інформаційні системи в менеджменті

Скачать
Название: Інформаційні системи в менеджменті
Автор: Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О.
Категория: Информатика. Компьютеры
Тип: Книга
Дата: 23.02.2009 19:44:58
Скачано: 883
Оценка:
Описание: Узагальнеш сучасш методи використання шформацшних ком-п'ютерних технологий при побудов1 шформацшних систем шдпри-емств та компанш р1зного проф1лю д1яльност1. Детально розгляда-еться економ1чна сутшсть, предмет, об'ект та функцп шформацшних систем управлшня компатею. Проанал1зоваш можливост1 ведения 6i3Hecy i3 застосуванням мереж1 1нтернет. Грунтовно розглянут1 пра-вов1 ввдносини у сфер! шформатизацп економ1чно!' д1яльност1. Злачна увага прщцляеться анал1зу ефективност1 застосування комп'юте-рних метод1в автоматизованого керування економ1чними процесами компанп, подано поради щодо написания курсових роб1т з курсу "1н-формацшщ системи в економпц". Навчальний пос1бник рекомендуеться при вивченш дисциплш "1нформацшш системи", "Автоматизоване робоче М1сце менеджера", "1нформацшне правове забезпечення" тощо студентам економ1чних спец1альностей осв1тньо-квал1фшацшного р1вня спец1ал1ст та магчстр.
Файл: 2.21 МБ
Скачать